MODELLISMO AUTO RUOTE WHEELS ROUES pagina 1

ARENA MODELLI Specializzata in modelli da Rallyes in resina 1/43 1/24 con particolari in metallo
Specialized in Rallyes models with resin and metal parts 1/43 1/24
Modèle voitures miniatures 1/24 1/43

PAGINE   1   2  3

AREW 001
CROMODORA STRATOS TERRA
 AREW 002
 CAMPAGNOLO TERRA/NEVE
 STRATOS
 AREW 003
 MINILITE STRATOS GR.4
 

AREW 004
 SPEEDLINE 308/ STRATOS
 
 

AREW 005
 CAMPAGNOLO ASFALTO STRATOS
 
 
AREW 006 CROMODORA 131 ASFALTO
AREW 007
 CROMODORA 131 TERRA/NEVE
 
 
AREW 008
CROMODORA 131 STRADALE
 
 
AREW 009
CROMODORA 131 TERRA
 
AREW 010
 NORI 131 ASFALTO
 
 
AREW 011
SPEEDLINE KADETT GTE
 
 
AREW 012
 GOTTI KADETT GR.1 TERRA
 

AREW 013
GOTTI KADETT GTE GR.1 ASFALTO
 AREW 014
 GOTTI KADETT GTE/ITALIA
 AREW 015
VETTE TYP BARON
 

AREW 016
CAMPAGNOLO STRATOS 1972/1973
 
 

AREW 017
 MINILITE 13" - CHEVETTE
 
 

AREW 018
 ABARTH  FIAT 128 GR.2
 
 

AREW 019
STRADALE SENZA COPPA
FIAT 128
 AREW 020
SPEEDLINE ASFALTO FERRARI
 308/STRATOS
 AREW 021
 FUCHS PORSCHE “SAFARI”
 
 

 AREW 022
 CENTER WHEELS TYP GTA
 
 
 

AREW 023
 8 SPOKES FIRENZA
 
 
 

AREW 024
LAMIERA STANDARD  COMMODORE
 
 

AREW 025
LEGA COMMODORE
 AREW 026
FUCHS PORSCHE GR-4
 AREW 027
 VETTE TYP MICHELOB
 
 
 

AREW 028
 5 RAZZE PORSCHE RSR
 
 
 
 

AREW 029
 ETA BETA PORSCHE GR.4
 
 
 

AREW 030
MINILITE VETTE
 
 

AREW 031
GOTTI A STELLA PORSCHE
ALMERAS GR.4
 
 

AREW 032
 GOTTI A RAGGETTI PORSCHE
 ALMERAS GR.4
 
 
 

AREW 033
FUCHS 914/6
 AREW 034
SPEEDLINE TERRA LANCIA DELTA
 AREW 035
 AUTOVENT.BBS/POST BBS 934
 
 
 
 

AREW 036
AUTOVENTILANTE BBS
 
 
 
 

AREW 037
 BBS PORSCHE RACING
 
 
 
 

AREW 038
 FIAT 500 R/126  1^ TIPO
 
 
 

AREW 039
FIAT 126 2^ TIPO
 
 

AREW 040
AUDI QUATTRO GR.4
 
 
 

AREW 041
 AUTOVENTILANTE BBS
 AUDI QUATTRO
 
 AREW 042
STELLA AUDI QUATTRO GR.BAREW 043
 SPEEDLINE AUDI QUATTRO
 
 
 
 
 

AREW 044
MINILITE PORSCHE GR.4
 
 
 
 

AREW 045
 MINILITEPORSCHE/STRATOS TERRA
 
 
 
 
 

AREW 046
CAMPAGMOLO 037
 
 

AREW 047
OZ PORSCHE ORLANDO GR 4
 
 

AREW 048
 OZ PORSCHE ORLANDO GR B
 
 
 

AREW 049
CAMPAGNOLO 131
 
 AREW 050
SPEEDLINE GRUPPO 4 STRATOS

 


AREW 051
 SPEEDLINE 308 GRUPPO B
 
 
 
 
 
 

AREW 052
 VETTE TYP AIR TEAM
 
 
 
 
 

AREW 053
STRADALE STRATOS
 
 
 
 
 

AREW 054
 CAMPAGNOLO STRATOS GR. 4
 
 
 

AREW 055
FUCHS PORSCHE GR. 3
 

AREW 056
KADETT GTE GR.1
 
 
 

AREW 057
 GOTTI CONRERO GR. 4 KADETT
 
 
 
 
 
 
 

AREW 058
 GOTTI KADETT EUROTEAM
 
 
 
 
 
 

AREW 059
 5 RAZZE PORSCHE RSR GR.4
  
 
 
 
 
 

AREW 060
 GOTTI A STELLA PORSCHE
 ALMERAS  GR.4 XL
 
  
 
 
 
 
 
  AREW 061
 GOTTI A STELLA PORSCHE
 ALMERAS  GR.4 XXL
 
 

AREW 062
GOTTI A STELLA PORSCHE
ALMERAS GR.3
 
 
 

AREW 063
MINILITE VOLVO
 
 
 
 
 
 
 

AREW 064
 GOTTI A RAGGETTI PORSCHE
 ALMERAS GR.3
 
 
 
 
 
 
 

AREW 065
 GOTTI A RAGGETTI PORSCHE
 ALMERAS GR.4 XL
 
  
 
 
 
 
 
 AREW 066
GOTTI A RAGGETTI PORSCHE
ALMERAS GR.4 XXL
 
  
 
 
 
 
 
AREW 067
CERCHIO LAMIERA PORSCHE
ASFALTO XXL
 
 AREW 068
BBS PORSCHE GR.4
 
  
 
 
 
 
 
AREW 069
BBS PORSCHE 2.8 RSR
 
  
 
 
 
 
 

PAGINE   1   2  3